Content marketing – маркетинг на съдържанието

Нашата философия е, че content marketing или маркетинг на съдържанието е в основата на успеха в интернет. В следващите редове ще разберете, че content marketing има съществено значима роля не толкова за интернет страницата, а за бизнеса. Правилно изготвяне на маркетинг на съдържанието, точно структуриране на стратегията и подбор на каналите за разпространение могат да да бъдат причина да се разчита само на него. Content marketing е много различен от seo оптимизацията и изграждането на входящи връзки, и това е поради основната му функция. Но, нека да представим маркетинг на съдържанието в определена последователност, за да разберете значението му.

Какво е content marketing - маркетинг на съдържанието?

Това е, казано с прости думи, изграждане на уникално и с висока стойност текстово, и мултимедийно съдържание. Текстовото съдържание е под формата на публикация (статия) със спазени SEO правила, докато мултимедийното съдържание е графика, снимка, инфографика или видео, отново със спазени SEO правила.

Като съществена част от дигиталният маркетинг, content marketing има следната функция - директна комуникация с крайният ви потребител, клиент или партньор. Т.е. както когато изграждате една традиционна рекламна кампания, така и тук, изграждайки стратегия за маркетинг на съдържанието трябва да дефинирате целите на комуникация с клиентите ви. Те могат да бъдат:
- вид осведомяване на клиенти и партньори;
- вид обучение на клиенти и партньори;
- движещи фактори в процес на покупка;
- ангажиране на клиенти и партньори;
- подобряване на обслужването на съществуващи вече клиенти, и партньори;
- уточнения за видовете продажби и техните възможности;
- генериране на нови техники за търговия или продажба;
- затвърждаване на вашият опит и др.

Освен, че генерирате информираност на обществото и водите вид комуникация с него, чрез маркетинг на съдържанието управлявате вашият бранд, изграждайки, и затвърждавайки лоялността към него. Content marketing е еквивалента на една рекламна кампания - радио, телевизия, печат, външна реклама и др., но с разликата, че това се случва в интернет.

Какво не е content marketing - маркетинг на съдържанието?

Във всеки един случай, content marketing не е начин за оптимизиране на вашият уеб сайт за подобряване позициите в резултати от търсене; не е и оптимизиране на сайта ви на база ключови думи или изрази; нито е част от т.нар. "закупуване на платени линкове", предполагащи да са част от изграждането на link building стратегия.

Вътрешна структура на content marketing стратегията

При изграждането на стратегия за маркетинг на съдържанието, вътрешната й структура е насочена към маркетинговият ни опит, защото тук, ние и вие отговаряме заедно на въпроси, които са свързани с пазар, конкуренция и цели. В таблицата по-долу са представени шестте основни етапа, които следваме при изграждане на вътрешната структура.

Етап 1 - ЦелиЕтап 2 - Целеви таргетЕтап 3 - Етапи на таргета
Какво трябва да постигне бизнеса в следващите 6-12 месеца?Кои са потребителите, които искате да ангажирате със стратегията си?Кой вид съдържание трябва да предизвика потребителя да предприеме действие? В кой момент от стратегията?
Етап 4 - Целево съдържаниеЕтап 5 - Целеви теми и ключови изразиЕтап 6 - Тон на говорене или писане
Създавате ли съдържание на база вашите и конкурентни моменти пазарни позиции, и анализи за състоянието на пазара?С какви теми ще ангажирате пазара и кои ключови SEO изрази ще бъдат водещи?На база анализа от Етапи 2 и 3, какъв тон на говорене, и писане ще изберете за да ангажирате аудиторията?

Външна структура на content marketing стратегията

Външната структура на стратегията за маркетинг на съдържанието отговаря е предимно насочена към нашите умения и познаване на средата (интернет) и отговаря на следните три въпроса:

Етап 7 - Видове съдържаниеЕтап 8 - Планиране на каналиЕтап 9 - Времево планиране
Текст или мултимедия, или двете?Кои канали за осъществяване на стратегията ще използваме?В какъв период ще са разпределения каналите и видовете съдържание

Цени на content marketing - маркетинг на съдържанието

Не можем да предоставим дори пакетна цена за изготвяне на цялостна стратегия за content marketing. Това е така, защото винаги казусите и ситуациите за решаване са различни. Конкретно можем да предложим само цени за текстове и инфографики, поради факта, че те имат фиксирани параметри почти винаги, и не зависят толкова от ситуацията.

Цени за маркетинг на съдържанието - текст:

ВАРИАНТ 1 - 175.00 лв.ВАРИАНТ 2 - 225.00 лв.ВАРИАНТ 3 - 275.00 лв.
Маркетингов текст до 300-450 думиМаркетингов текст до 450-650 думиМаркетингов текст до 650-800думи
100% уникално съдържание и 100% уникални фрази100% уникално съдържание и 100% уникални фрази100% уникално съдържание и 100% уникални фрази
Брой статии - 5Брой статии - 5Брой статии - 5
Брой линкове - 1Брой линкове - 1Брой линкове - 2

Цени за изработка content marketing - инфографика/и

ВАРИАНТ 1 - 1 бр.ВАРИАНТ 2 - неограничен брой
90 лв.30 лв./бр.

Цени за съдържание под формата на снимки или видео - по запитване в зависимост от изготвена стратегия.

Защо да изберете нас за content marketing стратегия?

Освен, че можем да направим всичко по-горе описано, ние предоставяме пълен доклад на нашите клиенти относно получените резултати от една кампания, както и отчитаме нейният цялостен ефект върху изследваният, и целеви таргет. Заедно с клиента ние работим за успех на неговата идея. Не очаквайте от нас да ви подготвим pdf файл с 50 страници и да ви изоставим. Не, ние заедно ще извършим стратегията за да защитим предложението си, да докажем неговата ефективност и да гарантираме крайният резултат.

Само така направената от вас инвестиция ще придобие смисъл, няма да е напразна и ще е вид гарант за възвръщането й.

Може би се интересувате от отговорите на следните въпроси:

Краткосрочен или дългосрочен ефект има маркетинг на съдържанието?
Независимо под каква форма го използвате, нито дали използвате всички инструменти на маркетинг на съдържанието, то винаги има дългосрочен ефект. Каквото напишете, публикувате или създадете в интернет, то си остава там.

Мога ли да не правя стратегия, а да се съсредоточа върху използването на един инструмент от маркетинг на съдържанието?
Разбира се. Най-често използваният такъв инструмент е текстово съдържание с висока фразова уникалност и текстова уникалност. Но една стратегия винаги ще има дългосрочна висока стойност на очакван ефект.

Защо маркетинг на съдържанието не е seo оптимизация?
Самият content marketing е част от seo оптимизацията, но той не може да бъде класифициран като оптимизация на сайт. Най-малкото, защото самостоятелно не постига резултатите на оптимизацията. Научете повече за SEO оптимизация и SEM за да направите разлика между двете дейности.

РАБОТЕТЕ С НАС