дипляна кариерно развитие

Дипляна кариерно развитие 2017

Всяка година правим дипляна за кариерно развитие, която се разпространява на двете най-големи събития сред техническите университети в България в София и Пловдив. Тази година също не се отличава от предходната и направихме за Оптикоелектрон дипляна с променена визия за предстоящите събития през м.април и м.септември 2017 г.

А4 формат, два бига, 4+4 и частичен лак за покритие. Прекрасни са!