Комисия за Защита на Личните Данни

Николов Медия ЕООД е регистриран администратор на лични данни в Комисия за Защита на Лични Данни на Република България с идентификационен номер 426292 и един регистър „Потребители“. Може да проверите валидността на сертификата на Николов Медия ЕООД към Комисията за Защита на Личните Данни като следвате стъпките:
1. зареждате в браузъра на компютъра си уеб страницата https://www.cpdp.bg/
2. Натискате първият бутон в ляво – „Администратори на лични данни“
3. В страницата натискате активният линк „Вход в системата“
4. От менюто в ляво активирате линка „Вписани“
5. Въвеждате цифрите от картинката и натискате „Потвърди“
6. В полето „Идент.-номер“ въвеждате нашият номер, който е „426929“ и натискате бутона „Търсене“.

След кратко изчакване системата Ви зарежда полученият резултат в който са нашите данни.

Регистър „Потребители“ администрира лични данни с цел маркетинг и информации, компютърни и информационни технологии. Работата с лична информация става с неавтоматични средства и касае потребителите на уеб проекти на Николов Медия ЕООД. Информацията, която има право да администрира Николов Медия ЕООД съгласно издаденият сертификат от Комисия за Защита на Личните Данни е:
– Име
– ЕГН
– Адрес
– Паспортни данни
– Месторождение
– Телефон

Източниците от които Николов Медия ЕООД има право да изисква лични данни са физически лица – получени от тях, физически лица – неполучено директно от тях, публични регистри и Интернет.

Цялата процедура по събиране, администриране и архивиране на личните данни може да бъде намерена в Инструкция 1/19.11.2016 г.