КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Николов Медия ЕООД е регистриран администратор на лични данни в Комисия за Защита на Лични Данни на Република България с идентификационен номер 426292 и един регистър „Потребители“. Може да проверите валидността на сертификата на Николов Медия ЕООД към Комисията за Защита на Личните Данни като следвате стъпките:
1. Зареждате в браузъра на компютъра си уеб страницата https://www.cpdp.bg/
2. Натискате първият бутон в ляво – „Администратори на лични данни“
3. В страницата натискате активният линк „Вход в системата“
4. От менюто в ляво активирате линка „Вписани“
5. Въвеждате цифрите от картинката и натискате „Потвърди“
6. В полето „Идент.-номер“ въвеждате нашият номер, който е „426929“ и натискате бутона „Търсене“.

След кратко изчакване системата Ви зарежда полученият резултат в който са нашите данни.

Регистър „Потребители“ администрира лични данни с цел маркетинг и информации, компютърни и информационни технологии. Работата с лична информация става с неавтоматични средства и касае потребителите на уеб проекти на Николов Медия ЕООД. Информацията, която има право да администрира Николов Медия ЕООД съгласно издаденият сертификат от Комисия за Защита на Личните Данни е:
– Име
– ЕГН
– Адрес
– Паспортни данни
– Месторождение
– Телефон

Регистър „Служители“ администрира лични данни с цел управление на човешки ресурси. Информацията, която има право да администрира Николов Медия ЕООД съгласно издаденият сертификат от Комисия за Защита на Личните Данни е:
– Име
– ЕГН
– Адрес
– Паспортни данни
– Месторождение
– Телефон
– Участие и/или притежаване на дялове, или ценни книжа в дружества
– Образование
– Трудова дейност
– Бележка за извършен медицински преглед

Източниците от които Николов Медия ЕООД има право да изисква лични данни са физически лица – получени от тях, физически лица – неполучено директно от тях, публични регистри и Интернет.

Процедурата по обработване и съхранение на лични данни е конкретизирана във вътрешно-фирмена инструкция „Инструкция, относно механизма на обработване на личните данни и защитата им от незаконна форма на обработване“ от 19.11.2016 г.