КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

ДЕФИНИЦИЯ
Добре дошли в раздел „Корпоративна отговорност“ на Николов Медия ЕООД. Тук ще намерите нужна и полезна информация за нашите поставени цели по отношение на устойчиво развитие на дружеството и взаимодействие с обществото.

ПАЗАР
Николов Медия ЕООД работи на силно конкурентен и наситен по отношение на продукти, и услуги пазар. За да работим с настоящи и бъдещи клиенти, осъзнаваме, че е необходима етично изградена от нас среда, която да е проводник на коректност във взаимоотношенията не само с клиенти, но и с нашите конкуренти. Основната ни насока е качество на предлаганите услуги на реална конкурентоспособна и пазарна цена.

ПРОЗРАЧНОСТ
Прозрачност на работата
1. Извършва доклади, анализи и представя резултати, чрез използването на електронна поща.
2. Предоставя подробна информация за услугите си и тяхната финансова стойност.

Финансова прозрачност
4. Публикуване на банковите данни на дружеството – чрез текстова информация в страница „За нас“
5. Публикуване на годишен финансов отчет:
– в сайта на Търговски регистър – www.brra.bg
– в сайт на Николов Медия, страница „Финансови отчети

Обявяване на договори. Капитал.
Дружеството приема публично обявяване за сключените договори в страница „Новини“ със следният характер:
6. Договори за придобиване на цели или част от юридически лица
7. Договори за придобиване на цялото дружество, или част от него, от други юридически лица
8. Договори за реализирани услуги по Общински, Национални или Европейски програми, търгове, участия.
9. Договори за придобиване на различни активи от значение както за дружеството, така и за широката общественост.
10. Дружеството приема публично обявяване за увеличаване, намаляване, поделяне или продажба на част от капитала в страница „Новини“ на сайта.

Обявяване на дейности свързани със социални-поети ангажименти
Дружеството приема публично обявяване на дейности свързани със социални поети ангажименти със следния характер:
11. Здравословни и безопасни условия на труд
12. Екология
13. Човешки капитал
14. Спомоществователство и партньорство, в страниците „Новини“ и „Социална отговорност“

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Николов Медия ЕООД поема ангажимент да подпомага различни социални дейности в сферата на спорт, култура, изкуство и др. в следния по важност последователен ред:
15. Подпомагане на социални дейности на територията на град Панагюрище
16. Подпомагане на социални дейности на територията на Община Панагюрище
17. Подпомагане на социални дейности на територията на Област Пазарджик
18. Подпомагане на социални дейности на национално ниво

Информация за социално поетите ангажименти могат да бъдат открити в страница Социална отговорност