МЕДИЯ КУПУВАНЕ

Ние от Николов Медия извършваме за наши клиенти медия купуване в електронни и печатни медии, които са:
– специализирани;
– регионални;
– национални;
– международни.

Дългогодишната ни работа с различни медийни канали е изградила доверие и коректност във взаимоотношенията ни. Ежемесечно реализираме рекламни бюджети в различни медии (интернет, вестници, списания, телевизии, външна реклама). Ето защо, когато изберете да работите с нас, вече имате значително предимство по два показателя:
– по-добри финансови условия за Вашата реклама;
– по-добри позиции за Вашата реклама.

Всичко това обаче е без значение, ако не подходите сериозно към процеса на медия планиране. Ние предлагаме тази услуга, като задължителна част в медия купуването, тъй като ефективността на Вашето рекламно послание зависи от нашето медия планиране. Именно то е причината много често да постигнете желаните резултати с по-малко от предвидените средства за реклама.

ЦЕНИ ЗА МЕДИЯ КУПУВАНЕ

Вие не заплащате нищо допълнително, когато ни наемете да закупим за Вас рекламно пространство. Ползвате нашите преференции и отстъпки, предоставени от медията.

Последен проект

Медия купуване на годишна база в %

  • Интернет
  • Списания
  • Вестници
  • Билбордове, Калкани

Често задавани въпроси

Защо да купувам рекламно пространство от Вас, а не директно от медията?
Когато Вие купувате директно рекламно пространство сте един клиент за медията. Тогава ползвате преференции и отстъпки, които са образувани според заявката Ви за реклама. Когато ние купуваме рекламно пространство за Вас, към вашият бюджет, медията прибавя и бюджетите на други наши клиенти, реализирани при тях. Следователно нашите преференции и отстъпки са по-големи от Вашите. Ето защо ние можем да Ви дадем по-голяма отстъпка от самата медия.

Къде да рекламирам?
Като рекламна и медия агенция ние изготвяме медия планиране за нашите клиенти. На база на Вашият продукт или услуга, пазар, географско положение, клиенти, покупателна възможност и др. фактори, ние Ви предлагаме точните медии за реклама, за да има ефект тя. Освен това планираме и периода в който Вашата реклама да достига до клиентите Ви.