Общи условия

www.nikolovmedia.com (сайта) е собственост на Николов Медия ЕООД с ЕИК 204254496 (дружеството) и собственикът има правото да прави всякакви промени в информацията и условията на ползване без предварително уведомление. С достъпа си до сайта считаме, че сте запознати и приемате следните условия за ползване:

1. Дружеството не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на сайта.

2. Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Дружеството не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които сайта има хипервръзки.

3. Използването на информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. Дружеството не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

4. Цялото съдържание на сайта е предмет на авторското право на с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните права. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел, каквато и да е част от информацията на този сайт без предварително писмено разрешение на дружеството.

5. Сайта използва “бисквитки”. Какви бисквитки използваме, как да ги активирате/деактивирате – вижте тук.

За получаване на разрешение за възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване на информация от сайта и за въпроси във връзка с нашите условия за ползване, Ви молим да се свържете с нас чрез електронна поща: office@nikolovmedia.com