МЕДИИ

За българската и
международна
отбраниелна индустрия

онлайн медии, списания, онлайн и печатни бюлетини, видео

1) Онлайн медия


WWW

Bulgarian Military.com


https://nikolovmedia.com/wp-content/uploads/2018/06/website-bulgarianmilitary.png

ПосетиМедиен пакет


1) Печатни издания


СПИСАНИЕ

Bulgarian Military


https://nikolovmedia.com/wp-content/uploads/2018/06/bulgarian-military-and-defence-outlook.png


СПИСАНИЕ

Hemus Show Daily


https://nikolovmedia.com/wp-content/uploads/2018/07/hemus-daily.png