КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ ЗА

Българска и
международна
военна индустрия

уеб сайт, списание, електронен и печатен бюлетин, видео платформа

WWW

Англоезичен
Уеб сайт

www.bulgarianmilitary.com

https://nikolovmedia.com/wp-content/uploads/2018/06/website-bulgarianmilitary.png

Официален медиен партньор през 2018 г. на:

– Международно изложение за отбрана, антитероризъм и сигурност “Хемус“ 2018, Пловдив – България;

– Международно изложение за военна симулация MilSim 2018, Бърно – Република Чехия

Виж сайтаМедиен пакет

За контакти:
г-жа Галина Здравкова
Асистент проект
Т: 0898 547 771
Е: zdravkova@nikolovmedia.comНА ХАРТИЯ

Англоезично
списание

Bulgarian Military & Defence Outlook

https://nikolovmedia.com/wp-content/uploads/2018/06/bulgarian-military-and-defence-outlook.png

Официален медиен партньор през 2018 г. на:

– Международно изложение за отбрана, антитероризъм и сигурност “Хемус“ 2018, Пловдив – България;

– Международно изложение за военна симулация MilSim 2018, Бърно – Република Чехия

Медиен пакет

За контакти:
г-н Бойко Николов
Главен редактор
Т: 0877 09 07 09
Е: ceo@nikolovmedia.comНА ХАРТИЯ

Англоезичен
бюлетин

Hemus Show Daily


Официално тридневно издание за 2018 на:

– Международно изложение за отбрана, антитероризъм и сигурност “Хемус“ 2018, Пловдив – България;

Медиен пакет – изтегляне

За контакти:
г-н Бойко Николов
Главен редактор
Т: 0877 09 07 09
Е: ceo@nikolovmedia.com