ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С

Нашият екип
и история

ТОВА

Са нашите
клиенти


От България

Завод за Оптика АД
Клип Щанц ООД
МТГ Делфин АД
Международно изложение “Хемус“
Оптикоелектрон Груп АД
Оптикс АД
Оптомеханик ООД
Терем АД
Хотел Court Inn

От чужбина

Patria, Finland
SAAB Gripen, Sweeden
Zetor, Czech Republic
MilSim, Czech Republic